Aktiviteter för företagsmedlemmar

  • Årsmöte för medlemmar 15 april
  • After Work för Hästföretagare, 22 april kl. 19.00
  • Föreläsning med Distriktsveterinärerna – Sårvård, Smittskydd, Hållbarhäst
  • Föreläsning med Sofia Haby Jurist – Stalljuridik Del 1, 2 maj och Del 2, 4 juni
  • Kurs – Tappskor
  • Kurs – Massage och stretching
  • Hästföretagarluncher