Övrig utveckling

Säkerhet

Vi vill verka för allas säker­het i sam­band med vist­else på häst­anlägg­ningar. Bland annat be­höver kris­hantering, säker­hets­utrust­ning och an­visningar för­bätt­ras på många an­lägg­ningar.

Forskning

Vi har samarbete med t.ex. Chal­mers Tek­niska Hög­skola, Styrke­område Material­veten­skap. Detta kan ge nya pro­dukter, tjänst­er och ut­veck­ling av ergo­nomi samt eko­nomiska vill­kor för häst­företag­andet! Flera projekt är på gång.

Debatt

Våra medlemmar deltar i debattsammanhang också. Läs t.ex. här om svar på ”Översiktsplan för Göteborgs Stad, tillägg för jordbruksområden” Remissvar Jordbruk 2013

Genom medlemskapet i Hästföretagarna nationellt deltar vi även i projekt på riksnivå, t ex i ett projekt om verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i hästföretag som startar under under våren 2015.