Hästföretagarna i Göteborgs­regionen, vår förening

Är du i behov av förbättrade villkor för hästföretag?
 Hästföretagarna i Göteborgsregionen är en ideell förening för samverkan inom hästnäringen i regionen. Vårt största utvecklingsprojekt hittills är gödselhantering – är gödsel en resurs eller en belastning? Vänd kostnad till inkomst!

Våra medlemmar är hästföretagare i Göteborg med kranskommuner. Bli medlem du också så jobbar vi vidare tillsammans! Läs våra stadgar här.

Om föreningen

Föreningen bildades 2011, först med in­rikt­ning på vårt gödsel­projekt som är det största projektet vi arbetat med hit­tills. Frågan är – hur han­terar vi göd­seln på bästa sätt? Som en resurs eller en be­­last­ning? Läs mer på gödsel­projekt-sidan, projektet utvecklas ännu.

Vi samverkar aktivt för att utveckla hästnäringen med olika aktörer lokalt/regionalt såsom Stadslandet, Västra Götalandsregionen och Hushållningssällskapet. Nationell samverkan sker framför allt med Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst.

Säkerhet

Vi vill verka för allas säker­het i sam­band med vist­else på häst­anlägg­ningar. Bland annat be­höver kris­hantering, säker­hets­utrust­ning och an­visningar för­bätt­ras på många an­lägg­ningar.

Forskning

Vi har samarbete med t.ex. Chal­mers Tek­niska Hög­skola, Styrke­område Material­veten­skap. Detta kan ge nya pro­dukter, tjänst­er och ut­veck­ling av ergo­nomi samt eko­nomiska vill­kor för häst­företag­andet! Flera projekt är på gång.

Debatt

Våra medlemmar deltar i debattsammanhang också. Läs t.ex. här om svar på ”Översiktsplan för Göteborgs Stad, tillägg för jordbruksområden” Remissvar Jordbruk 2013

Genom medlemskapet i Hästföretagarna nationellt deltar vi även i projekt på riksnivå, t ex i ett projekt om verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i hästföretag som startar under under våren 2015.

Vill du bli medlem?

Som företagsmedlem betalar du endast 300 kr/år för medlemskap. För stödmedlemmar kostar medlemskapet 50 kr/år.

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan. Swisha avgiften till nr 123 209 95 47, ange som företagsmedlem företagsnamnet i swish-meddelandet och för stödmedlem anger du ditt namn.