Styrelsen

Kontaktperson och ordförande
Beata Ramsay
Näsbo Gård
E-post: info@hastforetagarnagoteborg.se
Telefon: 0722-53 17 51

Kassör
Jessica Koskinen
E-post: info@hastforetagarnagoteborg.se

Kontakt för gödselprojektet
Pernilla Holgersson
E-post: pernilla.holgersson@hifab.se

Övriga ledamöter
Helena Richardsson, Stall Adam
Lotta Karlsson, Karlsson Bild & Original
Maria Kjellberg, Tjuvkil Mellangård
Therese Nilsson, Gunnesby Stall

Suppleant
Pernilla Holgersson, Hifab

Valberedning
Katarina Andersson, Troya Horse Arena
Gabriella Lindblad, Stall Rogstorp
Håkan Tifelt, Veneröd Dressyrstall