Grön rehab

Grön rehabilitering rik­tar sig till långtids­sjuk­skrivna med stress­relaterade symp­tom som har be­hov av att re­habiliteras i syfte att åter­vända till arbets­marknaden. Syftet är att del­tagaren ska få bättre möjlig­het att han­tera stress och kunna göra en ny­start i livet.

Hästföretagarna i Göteborgsregionen har aktivt deltagit i utvecklingen av det nyligen lanserade nationella kvalitetssäkringssystemet för Kvalitetsmärkning av Hästföretag.  Kvalitetssäkring av företaget är ofta en förutsättning för att kunna svara på upphandlingar om Grön rehab i hästmiljö. Tidigare har det huvudsakligen provats i trädgårdar, bland annat i Botaniska Trädgården i Göteborg.

Den 21 september 2012 hade vi utbildningsdag med Margareta Ivarsson där ämnet var offentlig upphandling för Grön rehab. Hösten 2018 deltog ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapets utbildning Grön Arena som syftar utveckling av gårdar för att kunna erbjuda Grön rehab och andra liknande verksamheter i gårdsmiljö.

Vi ser att det finns stor potential att utveckla samverkan inom detta område hästföretag emellan för att därmed kunna erbjud kvalificerade tjänster inom området.