Grön rehab

Grön rehabilitering rik­tar sig till långtids­sjuk­skrivna med stress­relaterade symp­tom som har be­hov av att re­habiliteras i syfte att åter­vända till arbets­marknaden. Syftet är att del­tagaren ska få bättre möjlig­het att han­tera stress och kunna göra en ny­start i livet.

Hästföretagarna i Göteborgsregionen samarbetar med Hästföretagarna nationellt för att kunna kvalitetssäkra företag och därigenom ge dem möjlighet att kunna svara på upphandlingar om Grön rehab i hästmiljö. Tidigare har det huvud­sak­ligen provats i träd­gårdar, bland annat i Botaniska Träd­gården i Göte­borg.

Den 21 september 2012 hade vi en ut­bild­nings­dag med Marga­reta Ivarsson där ämnet var offentlig upp­hand­ling för grön rehab.