Augusti 2015
I samarbete med Energigården-Agroväst, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs universitet görs en förstudie om en biogasanläggning för hästgödsel och matavfall i Göteborgsområdet. Läs mer här!

Oktober 2015
Remissvar till Näringsdepartementet om gödselhantering och gödsellagring tillsammans med den nationella branschorganisationen Hästföretagarna. Läs vårt remissvar här.