Gödsel

Augusti 2015 I samarbete med Energigården-Agroväst, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs universitet görs en förstudie om en biogasanläggning för hästgödsel och matavfall i Göteborgsområdet. Läs mer här! Oktober 2015 Remissvar till Näringsdepartementet om...