Vi jobbar för medlemmarnas bästa – vi lägger örat till marken och lyssnar på vad medlemmarna vill ha. Just nu är det hög prioritering på ridvägar, gödselhantering, företagsutveckling med juridisk expertis och nätverkande.

Hästföretagarna i Göteborgsregionen

Hästföretagarna i Göteborgsregionen är en ideell företagar­förening för häst­företagare i Göte­borg med krans­kommuner. Vi ar­betar till­sammans för att utveckla våra verk­samheter och att bättre kunna nå resul­tat i olika frågor med an­knyt­ning till häst­verksam­het.

Vi deltar aktivt i utveckling och debatt lokalt genom bland annat remissvar och medverkan i samverkansgrupper för utveckling av hästnäringen i Göteborgsområdet. Vi är aktiva i bildandet av en plattform för hästföretagande i Västra Götalandsregionen. Läs vårt PM om detta till Regionens näringslivssekretariat.

Vi har goda kontakter med hästföretagarorganisationer även på nationell nivå och har deltagit i nationella samverkansfora och arbetsgrupper t ex vad gäller kvalitetsmärkning av hästföretag.

Läs mer om vår verksamhet under Föreningen.

Vill du bli medlem?

Som företagsmedlem betalar du endast 300 kr/år för medlemskap.

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan. Swisha avgiften till nr 123 209 95 47, ange som företagsmedlem företagsnamn i swish-meddelandet.